Chính sách bảo mật

22/03/2021
Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân được Soicaubachthu.org thu thập thông qua internet.
Soicaubachthu.org công nhận tầm quan trọng của quyền riêng tư của bạn và bạn có quyền kiểm soát cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập và sử dụng. Chúng tôi biết rằng việc cung cấp thông tin cá nhân là một hành động đáng tin cậy và chúng tôi thực hiện điều đó một cách nghiêm túc. Trừ khi bạn trực tiếp đồng ý cho chúng tôi làm việc khác, soicaubachthu.org sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được nêu dưới đây.
1. Thu thập thông tin
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về bạn khi:
 • Thông tin về bạn được đăng (đăng ký danh sách doanh nghiệp hoặc tài khoản người dùng công khai.) trên Trang web Danh bạ Doanh nghiệp của Việt Nam, bởi bạn hoặc bởi bên thứ ba;
 • Khi bạn đăng nhập vào Trang web Danh bạ Doanh nghiệp của Jamaica hoặc gửi thông tin cá nhân của bạn;
 • Khi bạn sử dụng Trang web Danh bạ Doanh nghiệp của Việt Nam, trong trường hợp đó, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin liên quan đến việc bạn truy cập trang web đó, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn.
 • Chúng tôi không thu thập chi tiết thẻ tín dụng.
Trang web Danh bạ Doanh nghiệp của Việt Nam sẽ không cho thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin về bạn với những người khác hoặc các công ty không liên kết. Bất kỳ dữ liệu nào khác được thu thập trên trang web hoàn toàn nhằm mục đích chạy trang web và sẽ không được chia sẻ, cho thuê hoặc bán.
2. Nội dung của bên thứ ba
Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đã đồng ý cho một bên khác nắm giữ thông tin cá nhân về bạn cho phép chúng tôi truy cập vào thông tin cá nhân đó.
Loại thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể bao gồm những thông tin sau: tên, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email, chức vụ / chức danh của công ty, cookie, thông tin cá nhân mà bạn đưa vào hồ sơ doanh nghiệp của mình hoặc thông tin cá nhân mà bạn gửi email / gửi bằng cách sử dụng chức năng email trên trang web Danh bạ Doanh nghiệp Jamaica.
3. Cookies
Khi bạn vào trang web này (https://soicaubachthu.org), chúng tôi sẽ sử dụng cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ xác định máy tính của bạn với máy chủ của chúng tôi. Những cookie này không có cách nào cho phép chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn và không lưu trữ bất kỳ chi tiết nào liên quan đến bạn hoặc thẻ tín dụng của bạn. Chúng được sử dụng để ghi lại các khu vực của trang web mà bạn đã truy cập và trong thời gian bao lâu, điều này cung cấp cho chúng tôi thông tin sử dụng hữu ích giúp chúng tôi làm cho trang web của mình dễ tiếp cận hơn với người dùng phù hợp với nhu cầu của họ. Việc sử dụng cookie giúp chúng tôi nâng cao chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. 
4. Sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn
Mục đích của chúng tôi khi thu thập thông tin về bạn là:
 • Cung cấp cho bạn trải nghiệm dịch vụ tốt hơn với nội dung và quảng cáo phù hợp hơn với sở thích của bạn và tạo cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp và nội dung liên quan để sử dụng như một phần của hoạt động kinh doanh trực tuyến của GBD. Trong khi cơ sở dữ liệu của Trang web Danh bạ Doanh nghiệp Jamaica được thiết kế để hoạt động như một danh bạ doanh nghiệp (không phải danh bạ các cá nhân), nhưng thông tin cá nhân có thể được đưa vào cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp.
Soicaubachthu.org sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bạn mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi:
 • Việc sử dụng hoặc tiết lộ là cho một trong các mục đích được mô tả ở trên hoặc được chính sách này cho phép;
 • Nó được yêu cầu hoặc cho phép bởi luật pháp (bao gồm cả luật riêng tư có liên quan);
 • Chúng tôi tin rằng cần phải cung cấp cho bạn một dịch vụ mà bạn đã yêu cầu;
 • Để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của người dùng trang web soicaubachthu.org khác, bất kỳ thành viên nào của công chúng hoặc soicaubachthu.org; hoặc là
 • Bất kỳ tài sản và / hoặc hoạt động nào của soicaubachthu.org đang được chuyển giao cho một bên khác.
Nếu bạn không cung cấp thông tin được yêu cầu, soicaubachthu.org có thể không cung cấp cho bạn quyền truy cập hoặc sử dụng đầy đủ các phần của trang web soicaubachthu.org.
5. Tiết lộ thông tin
Đôi khi, các hoạt động được mô tả ở trên yêu cầu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các tổ chức khác. Các loại tình huống mà soicaubachthu.org thường tiết lộ thông tin cá nhân và các loại tổ chức mà việc tiết lộ thông tin đó thường được thực hiện, bao gồm những điều sau:
 • Cơ sở dữ liệu thông tin kinh doanh có sẵn qua internet cho bất kỳ thành viên nào của công chúng. Nó cũng được tiết lộ toàn bộ cho các thực thể liên quan của soicaubachthu.org và cho các thực thể khác mà soicaubachthu.org có mối quan hệ kinh doanh, như một phần của hoạt động kinh doanh trực tuyến của soicaubachthu.org.
 • soicaubachthu.org tiết lộ thông tin cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ, cố vấn và các tổ chức khác mà soicaubachthu.org có mối quan hệ kinh doanh, trong quá trình điều hành các trang web soicaubachthu.org và hoạt động kinh doanh trực tuyến của soicaubachthu.org và trong quá trình cung cấp các dịch vụ soicaubachthu.org.
6. Tiếp thị
Chúng tôi có thể liên hệ với bạn theo bất kỳ email hoặc địa chỉ hoặc điểm liên hệ nào khác mà chúng tôi đã thu thập hoặc có được để:
 • Liên hệ với bạn về hồ sơ doanh nghiệp của bạn hoặc các nội dung khác, chẳng hạn như các bài đánh giá mà bạn đã đăng trên Trang web Danh bạ Doanh nghiệp của Việt Nam;
 • Cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về Trang web Danh bạ Doanh nghiệp của Việt Nam; hoặc là
 • Cung cấp cho bạn thông tin khác về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà bạn có thể yêu thích.
Nếu bạn đang nhận được thông tin khuyến mại từ Trang web Danh bạ Doanh nghiệp của Việt Nam và không muốn nhận thông tin này nữa, bạn có thể xóa tên mình khỏi danh sách của chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi và yêu cầu được xóa khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi. Vui lòng đợi 7 ngày để yêu cầu này được xử lý.
Các email được gửi qua trang web, các câu hỏi và trả lời là email một lần. Chúng tôi sẽ không phân phối bất kỳ địa chỉ email nào cho bất kỳ bên thứ ba hoặc công ty liên kết nào của soicaubachthu.org hoặc sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích của họ.
7. Tiếp cận thông tin mà chúng tôi nắm giữ
Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn bằng cách đưa ra yêu cầu qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập trừ khi chúng tôi được phép hợp pháp để không làm như vậy.
Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn thay đổi thông tin cá nhân không chính xác hoặc lỗi thời, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn muốn xóa thông tin cá nhân của mình, vui lòng cho chúng tôi biết theo cách tương tự như đã đề cập ở trên. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để thay đổi hoặc xóa thông tin theo yêu cầu đó. Nếu có lý do mà chúng tôi không thể thực hiện thay đổi hoặc xóa đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lý do đó.
Soicaubachthu.org sẽ cố gắng thực hiện tất cả các bước hợp lý để giữ an toàn cho bất kỳ thông tin nào chúng tôi nắm giữ về bạn và giữ cho thông tin này chính xác và cập nhật. Bạn nên lưu ý rằng internet không phải là một phương thức truyền thông tin an toàn và do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào được gửi hoặc nhận qua internet.
Xin lưu ý rằng soicaubachthu.org có thể sử dụng các cơ sở ở nước ngoài bao gồm nhưng không giới hạn ở Việt Nam, để lưu trữ, xử lý hoặc sao lưu thông tin của mình. Do đó, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các cơ sở ở nước ngoài của chúng tôi. Tuy nhiên, điều này không thay đổi cam kết của chúng tôi trong việc bảo mật thông tin của bạn.
8. Trang web của bên thứ ba
Trang web Danh bạ Doanh nghiệp Việt Nam chứa các liên kết đến các trang web không được điều hành bởi Trang web Danh bạ Doanh nghiệp Việt Nam và các chi tiết liên hệ của nhiều doanh nghiệp không do soicaubachthu.org điều hành. Các trang web được liên kết và các doanh nghiệp có hồ sơ này không nằm dưới sự kiểm soát của soicaubachthu.org và chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi của các doanh nghiệp đó. Trước khi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trên bất kỳ trang web nào khác hoặc cho bất kỳ công ty nào khác, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các Điều khoản và Điều kiện / Chính sách Bảo mật của các tổ chức đó.
9. Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này
Soicaubachthu.org có thể cập nhật chính sách này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đáng kể trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email chính được chỉ định trong Danh sách doanh nghiệp của bạn hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này hoặc cách Trang web Danh bạ Doanh nghiệp của Việt Nam xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể Liên hệ với chúng tôi
BACK TO TOP